Dobrodošli na našu stranicu o latin­skom jeziku. Pokrenuli smo je kao pomoć svima onima koji uče taj jezik i koji se iz bilo kojega razloga susreću s latinskim tekstovima.

Internet nudi nepregledno more pomoćnih sredstava za bavljenje latinskim i tragatelj za informacijom lako se izgubi te na koncu ne zna odakle krenuti i što upotrijebiti. Zato smo, nakon višegodišnjega bavljenja latin­skim jezikom, napravili izbor naj­korisnijih i naj­pouzdanijih izvora vezanih za taj jezik, s napomenama o tome koji je kada dobro upotrijebiti. Namjera nam je bila sažeto i pregledno izložiti glavne elektronički dostupne izvore znanja o latinskom jeziku. Zato smo svjesno sveli na minimum broj informacija na stranici, izostavljajući većinu izvora koji za proces temeljnoga razumijevanja teksta uglavnom nisu nužni. Upravo to smatramo i posebnošću ove stranice.

Pozivamo vas da preuzmete i upo­tre­blja­va­te materijale koje smo za vas pripremili kako bismo vam olakšali i učinili ugodnijim ulazak u bogati svijet latinskog jezika i kulture koja nam je na njemu posredovana.

Desno od ovoga teksta možete se ukratko informirati o sadržajima koji vas na stranici očekuju.

Jezik je struktura. Svaka struktura (npr. kuća) ima dvije glavne sas­tav­nice: gradivne jedinice (materijal, npr. cigle, beton, željezo, crijep) i pravila po kojima se te jedinice slažu (arhitektonski projekt). Ako nema potrebnoga materijala, arhitektonski projekt ostaje samo slovo na papiru, bez učinka u stvarnosti. I obratno, ako se ne poštuje projekt, materijal će se bez reda nabacivati i nećemo dobiti valjanu kuću.

Tako je i s jezikom. Gradivne su jedinice u jeziku glasovi, morfemi, riječi, fraze, rečenice itd., a projekt su gramatička pravila, koja određuju kako se jedinice mogu međusobno slagati da bi se dobili smisleni izričaji.

Pravila slaganja u jeziku ("arhitektonski projekt") opisana su u gramatici. Stoga su na ovoj stranici ponuđeni pregledi gramatike latinskoga jezika, kako tablice oblika, tako i cjelovite gramatike. Što se pak tiče gradivnih jedinica, temeljne su značenjske sastavnice jezika riječi, te je za dobro poznavanje jezika potrebno što pot­pu­nije ovladati njegovim leksikom. Na stranici su stoga izloženi materijali u kojima možete pronaći latinske riječi, kao i one koji će vam pomoći pri učenju riječi.

Svaki je tekst nastao u nekom povijesnom i kulturnom kontekstu, nužnom za njegovo razumijevanje. Naša stranica nudi vam izvore za pro­na­la­ženje antičkih imena i pojmova s kojima ćete se u latinskim tekstovima su­sre­tati, kao i pregled rimske književnosti.

Jezik se ne može naučiti samo na temelju apstraktnih pravila, već se mora neposredno susresti kroz tekst. Zbog toga se na stranici nalazi nekoliko tekstova antičkih i novovjekovnih autora, zgodnih za praktičnu primjenu znanja dobivenoga iz temeljnih priručnika.