Kako spremiti lektiru?

Nemojte pisati prijevod: vaš je cilj čitati latinski, a ne hrvatski. Napravite bilješke na posebnom papiru, a ne u udžbeniku, tako da poslije možete pročitati odlomak ponovno, a da vas ne ometaju vlastite bilješke.

  1. Pročitajte cijeli odlomak naglas na latinskom. Ciljevi prvog čitanja teksta su precizan izgovor i razumijevanje nekih stvari o kojima se u odlomku govori.
  2. Sada obrađujte svaku rečenicu zasebno. Ako su rečenice preduge, uzimajte jednu po jednu, te ih rastavljajte na semikolon, kolon i komu. Za svaku rečenicu potražite nepoznate riječi te ih napišite na poseban papir, predviđen za bilješke. Označite riječi za koje smatrate da ih trebate znati, ili koje biste htjeli dodati u vaš aktivni vokabular različitim nijansama istog tona ili različitim bojama. Ako se u tekstu nalaze neke vama nepoznate i komplicirane konstrukcije, potražite ih u gramatici i napravite odgovarajuće bilješke; možda ćete i htjeti zapisati broj relevantnog paragrafa u gramatici koju koristite. Tada pročitajte cijelu rečenicu. Ne pokušavajte zamijeniti poredak latinske rečenice s poretkom hrvatske rečenice, već ga pročitajte onako kako stoji u izvornom latinskom obliku. Vaš je cilj utvrditi što rečenica znači u kontekstu.
  3. Nakon što ste potražili riječi u rječniku, konstrukcije u gramatici i jednom pročitali rečenice, vratite se na početak odlomka i ponovno ga pređite. Ponovno ga pročitajte na latinskom, razmišljajući o tome što znači. Ovo vjerojatno znači za početak prevoditi u glavi na hrvatski. U ovom koraku vaš je cilj razumjeti što čitate dok to čitate. Pokušajte si u glavi predočiti događaj koji se opisuje.
  4. Naposlijetku, pročitajte ponovno cijeli tekst naglas na latinskom, ali ovaj put pokušavajući čitati i precizno i izražajno. Vaš je cilj u ovom koraku početi se truditi shvatiti latinski bez razmišljanja o hrvatskoj verziji prijevoda, ali nemojte očekivati da će se to dogoditi odmah kada počnete primjenjivati ovu metodu.

Evo primjera - ogledni odlomak (iz posljednje priče u djelu "38 Latinskih Priča"):

Exercitum Hannibalis transeuntem Appenninum impediebat ferox tempestas: magnus imber vento mixtus oppugnabat capita militum, qui verebantur ut tantam vim frigoris ferre possent. Duos dies eo loco sicut obsessi manserunt. Multi homines mortui sunt, multa animalia: etiam perierunt septem elephanti ex iis qui semper adhuc superaverant.

1. korak: Pročitajte odlomak naglas.


Ovdje su bilješke koje bi student mogao napraviti tokom 2. koraka:

exercitum - akuzativ, stoga vjerojatno direktni objekt finitnog glagola, ili subjekt ili objekt infinitiva u indirektnom govoru
Hannibalis - Hannibal, -alis, m. Kartažanin, dakle "zlikovac" u rimskoj povijesti
transeuntem - od transeo i slaže se s exercitum
Appenninum - riječ je u jednini zato što se odnosi na planinsko područje; mi bismo u hrvatskom iskoristili množinu ("Apenini"); ovo je zasigurno ono preko čega vojska prelazi
impediebat - od impedio; sada znamo da je exercitum direktni objekt; nešto se našlo vojsci na putu
ferox tempestas - a ovo je to što uzrokuje problem
imber - imber, -bris, m. kiša
vento - može biti dativ ili ablativ; još ne znamo
mixtus - mora se slagati s magnus imber i sada je sigurno da je vento ablativ
oppugnabat - ovaj glagol personificira oluju kao da je neprijateljska vojska
militum - koji je ovo padež i broj?
qui - vjerojatno odnosna zamjenica, ali može biti N. sg. m. r. ili N. pl. m. r.; još nije sigurno
verebantur - sada je jasno da qui mora biti množina i subjekt rečenice u kojoj se nalazi; također je jasno da je njegov antecedent jedina imenica m. r. koja se dosada pojavila u tekstu, dakle vojnici. Očekujte rečenicu koja će objasniti čega se boje, vjerojatno "ne" s glagolom u konjunktivu
ut - manje učestala vrsta rečenica bojazni; kaže za što se oni boje da se neće dogoditi ili što bi oni htjeli da se dogodi
frigoris - frigus, -oris, n. hladnoća; mora biti genitiv "izvora" ili bližeg određivanja sa vim
ferre - uz značenje "podići i nositi" može imati i mnoga druga
possent - evo konjunktiva kojeg smo očekivali uz rečenicu bojazni
duos dies - akuzativ riječi za jedinicu vremena; dakle, označava trajanje radnje
eo loco - ablativ riječi koja označava mjesto, i to bez prijedloga; stoga je to mjesto na kojem se nešto događa
sicut obsessi - primijetite kako latinski radije koristi usporedbe nego metafore
obsessi - obsideo, 3. -sedi, -sessum: opkoliti; riječ koja se upotrebljava u vojnom žargonu; oluja je još uvijek personificirana kao neprijateljska vojska
manserunt - od maneo: što je subjekt?
multa animalia - ubačeno gotovo kao usputna misao; no, promislite što bi gubitak životinja mogao učiniti pokretljivosti vojske
etiam - riječ koja se često upotrebljava da bi se nešto naglasilo, tako da se može očekivati kako će se dogoditi nešto neobično
elephanti - elephantus, -i, m., slon; može biti nominativ plurala i subjekt od perierunt ili genitiv singulara koji ovisi o drugoj imenici i u tome bi slučaju ta druga imenica trebala biti sljedeća riječ
ex iis - partitivna fraza s brojem, tako da septem elephanti mora biti nominativ, a dalje će se u tekstu saznati o kojim je slonovima riječ
qui - mora objasniti iis, tako da je to nominativ plurala i subjekt glagola
adhuc - prilog; još uvijek, dosada
superaverant - supero, 1. osvojiti, nadvladati, preživjeti; drugim riječima, sada vojska počinje shvaćati da slonovi nisu ni besmrtni ni nepobjedivi


Slijedi mentalni proces koji prati 3. korak:

Exercitum Hannibalis - vojska koju vodi rimski neprijatlj Hanibal
transeuntem Appeninum - vojska je prelazila Apenine
impediebat - nešto se našlo na putu
ferox tempestas - žestoka oluja
magnus imber vento mixtus - jaka kiša i vjetar
oppugnabat - napadala je, tukla je na
capita militum - glave vojnika
qui verebantur - vojnici su se bojali
ut - da (slijedi ga "ne")
tantam vim frigoris - tako žestoka hladnoća
ferre possent - bojali su se da je ne mogu podnijeti

Duos dies - dva dana
eo loco - na tom mjestu
sicut obsessi - kao da su zarobljeni, okruženi i zatvoreni od neprijatelja
manserunt - ostali su

Multi homines mortui sunt - mnogi ljudi su umrli (dakako: vojnici)
multa animalia - a i mnoge životinje
etiam perierunt septem elephanti - čak je i sedam slonova umrlo
ex iis - od onih slonova
qui semper adhuc superaverant - koji su dosada uvijek pobjeđivali


4. korak: ponovno pročitajte odlomak naglas, izražajno i s razumijevanjem.Priredila: Andrea Luetić